DISTRIBUTERI

FIRMA ADRESA GRAD

BAUCENTAR MD PROFIL 
CONTI-PRO 
ČENGA d.o.o.

COLOR PALETA d.o.o.
KEMOPROM d.o.o. 
PARTNER d.o.o. 
PENNY PLUS d.o.o. 
TRANZIT EXPORT 
GRADUR TGI d.o.o.

ul. Kurta Shorka 8 
ul. Džemala Bijedića 162 
ul. Bojnička

ul. Kolodvorska 11a
ul Adema Buće do br 130 
ul. Zvornička 25 
ul. Stupsko brdo b.b. 
ul. Kamenolom br. 2 
ul. Reljevo dvor 2

Sarajevo 
Sarajevo 
Sarajevo 
Sarajevo

Sarajevo
Sarajevo 
Sarajevo 
Sarajevo 
Sarajevo

     
AALKONTI d.o.o. 
DINKOM d.o.o.
ul. Novi rezervoar do br. 1 
ul. Igmanska 39
Vogošća 
Vogošća
     
ASQUIRO d.o.o. ul. Butmirska cesta br. 65 Ilidža
     
ADARAL 
MARINO INTERIJERI d.o.o.
ul. Slobode b.b. 
ul. Voznik II 20
Bugojno 
Bugojno
     
BOREX d.o.o. ul. Pilica Zvornik
     
BOSKOM d.o.o. ul. Bosanska Odžak
     
DOMING d.o.o. ul. Rudarska b.b. Čitluk
     
DUDO s.t.r. ul. Smederevske palanke 27 Brčko
     
DUGA d.o.o. ul. Biograci Š. Brijeg
     
DŽENEX d.o.o. ul. Teretni ulaz za cementaru b.b. Lukavac
     
ĐOGIĆ d.o.o. ul Šćipe b.b. Prozor
     
ELEKTROVOD d.o.o. 
OBNOVA s.t.r.
ul. Husnief. Numagića b.b. 
ul. Bosanska b.b.
Fojnica 
Fojnica
     
EURODOM d.o.o. 
FIS d.o.o. 
BOŠNJAK - COMMERCE d.o.o.
ul. Stara Bila b.b. 
ul. Poslovni centar 
ul. Bila b.b.
Vitez 
Vitez 
Vitez
     
FORTEX d.o.o. ul. Himze Ćurovca 86 Goražde
     
KAKEŠ d.o.o. ul. Sprečka-A br.a Živinice
     
ZUX 4 d.o.o. 
KALESIJA PROMET d.o.o.
ul. Senada Hodžića b.b. 
ul. Prnjavorska b.b.
Kalesija 
Kalesija
     
KERAMIKA BOBO d.o.o. 
VIZIJA d.o.o.
ul. Muhašinovići b.b. 
ul. Muhašinovići b.b.
Visoko 
Visoko
     
KERAMIKA NIKAČEVIĆ 
NIKAČEVIĆ d.o.o.
ul. Potkraj 
ul. Zenički put 5
Kiseljak 
Kiseljak
     
KOMOTIN d.o.o. 
VELO s.t.r.
ul. Josipa Bana Jelačića b.b. 
ul. Nikole Šopa b.b.
Jajce 
Jajce
     
LIŠĆEVICA PROMET d.o.o. ul. Podlugovi 20 Ilijaš
     
LORENČIĆ d.o.o. ul. Rodoč b.b. Mostar
     
MANEKO d.o.o. 
NANI d.o.o. 
NOVA TRGOVINA 
TRAKO COMPANY d.o.o. 
TRGOŠPED d.o.o.
ul. Almira Hasagića 9 
ul. Zgošćanska b.b. 
ul. Lahke brigade 311 
ul. Alije Izetbegovića b.b. 
ul. Alije Izetbegovića 2
Kakanj 
Kakanj 
Kakanj 
Kakanj 
Kakanj
     
MD PROFIL BAUCENTAR d.o.o. ul. Put srpskih branilaca 117 Banja Luka
     
MONTER d.o.o. 
MOSTARA d.o.o. 
NINEX d.o.o.
ul. Donje polje b.b. 
ul. Kralupi b.b. 
ul. Vinka Borasa 79
Konjic 
Konjic 
Konjic
     
MORE d.o.o. 
TISA KOMERC d.o.o.
ul. Ravanjskin put 16 
ul. N.Š. Zrinski b.b.
Busovača 
Busovača
     
SCANIJA d.o.o. ul. Podromanija b.b. Sokolac
     
TG INTERIJER d.o.o. ul. A.G.Matoša 9 Tomislavgrad
     
TOP-TEN d.o.o. 
VUKOVIĆ d.o.o.
ul. Bunar b.b. 
ul. Lagerska b.b.
Travnik 
Travnik
     
UNIVERZAL d.o.o. ul. Vrški put Uskoplje
     
UNO PROM d.o.o. 
ZEKA COMMERC d.o.o.
ul. Dobrovci b.b. 
ul.Branilaca grada b.b.
Gračanica 
Gračanica
     
ZOVKO AUTO d.o.o. Treća ulica b.b. Maglaj
     
IGM d.o.o. Ciglanska bb Donje Moštre - Visoko
IGM d.o.o. Kakanjska 4 Visoko
IGM d.o.o. Gladno polje bb Rakovica - Ilidža
IGM d.o.o. Bojnička bb Doglodi - Ilidža

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17