Politika sigurnosti

onamaslikica230

“Pronalazimo rješenja za smanjenje rizika od svih potencijalnih opasnosti sa ciljem zaštite zdravlja i resursa.”

Određenja politike sigurnosti i zaštite zdravlja ostvarujemo na sljedeći način:
- svi relevantni regionalni, državni i eUropski zakoni i propisi koji se odnose na područje radnih i socijalnih prava, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša su kod nas identificirani i poštovani;

- sve potencijalne opasnosti pri radu u našem poduzeću su prepoznate i odgovarajuće mjere su poduzete da se rizik eliminira, ili ako to nije objektivno moguće, on svede na prihvatljivu razinu;

- svaki rukovoditelj u poduzeću odgovoran je za sigurnost, te je dužan osobnim primjerom, uključivanjem svih uposlenih u obuku, održavanjem prostorija, strojeva i opreme, kao i 

provođenjem utvrđenih pravila i uputstava stvarati okruženje za siguran rad;

- planiramo i realiziramo programe i ciljeve za efikasno i efektivno upravljanje sigurnošću i zaštitom zdravlja;

- stalno poboljšavamo svoj sistem upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja te poduzimamo aktivnosti u cilju prevencije nezgoda;

- stalno preispitujemo efikasnost i efektivnost našeg sistema upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja;

- razvijamo i motiviramo svijest uposlenih u poduzeću, kako bi upoznali vrijednost sigurnosti i zaštite zdravlja u našoj organizaciji, kao i njihov doprinos, odgovornost i obaveze u održavanju i poboljšavanju iste.

 

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17