Izgradnja vodospremnika Orunj, Kreševo

U uredu načelnika Općine Kreševo potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji vodospremnika u Orunju.

Orunj 1


Ugovor je zaključen između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Središnja Bosna, koje zastupa ministar Salkan Merdžanić, Općine Kreševo kao naručitelja radova, koju zastupa općinski načelnik Radoje Vidović, te poduzeća "Miličević" d.o.o. Kreševo kao izvođača radova, koje zastupa direktorica Milijana Miličević Dilber

Vrijednost ugovora je 7.377,31 KM sa uračunatim PDV-om, a rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

http://kresevo.ba/index.php/59-razno/1106-potpisan-ugovor-o-izgradnji-vodospremnika-u-orunju

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17