Potpisan ugovor o rekonstrukciji neasfaltirane dionice puta ka Tarcinu

Nakon provedene zakonske procedure javne nabave, općinski načelnik Radoje Vidović i direktorica poduzeća "Miličević" d.o.o. Kreševo Milijana Miličević-Dilber danas su zaključili Ugovor o izvođenju radova izgradnje regionalnog puta R443 Kreševo-Tarčin, dionica Blinje-Sastavci, od P187 (st + 548) do P207 (st.5+863), L=315 m. Vrijednost radova s PDV-om iznosi 130.325,24 KM. Radovi se financiraju sredstvima dobivenim iz GSM licenci, a na temelju Odluke Vlade Federacije BiH. Rok izvođenja radova je 60 dana kalendarskih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao.

 http://www.kresevo.ba/index.php/59-razno/1171-potpisan-ugovor-o-rekonstrukciji-neasfaltirane-dionice-puta-ka-tarcinu

G R U P A C I J A   M I L I Č E V I Ć

logomilicevicnovi   nevra logo stolpak

MILIČEVIĆ d.o.o. Vrela bb, 71260 Kreševo Tel 030 800 228 Fax: 030 800 051 info@milicevic.ba

 

 

designer17